ZORGVERZEKERINGEN 2018

Wilt u de zorgverzekeringen van 2018 vergelijken? Er zijn verschillende vergelijkingssites. Wij zetten ze op een rijtje. Zo krijgt u echt onafhankelijk advies!

Waar let u op bij uw huidige verzekering?

  • Check wat voor een soort verzekering u heeft

Weet je of je een budget-, natura-, combinatie- of restitutieverzekering hebt? Het is hoe dan ook goed om te checken wat het aanbod voor 2018 is. Het kan namelijk voorkomen dat je bijvoorbeeld een restitutie had, maar dat die in 2018 niet meer aangeboden wordt. Je kunt dan een aanbod voor een combinatie- of naturapolis krijgen.

Bij een budget– en naturapolis heeft je zorgverzekeraar niet met alle zorgverleners een contract afgesloten. Ga je naar een zorgverlener zonder contract, dan moet je altijd een deel van de kosten zelf betalen. Met een restitutiepolis heb je de meeste keuzevrijheid en ontvang je volledige vergoeding van zorg. Deze polis is vaak wat duurder dan een naturapolis. De combinatiepolis is een combinatie tussen de restitutie- en naturapolis. Voor sommige zorgsoorten geldt enkel volledige vergoeding als je naar gecontracteerde zorgverleners gaat (zoals bij een naturapolis). Voor andere zorgsoorten geldt dat je bij alle zorgverleners een volledige vergoeding krijgt (zoals bij een restitutiepolis).

Krijgt u zorg via de zorgverzekering?

Kijk of uw zorg in 2018 ook vergoedt wordt door uw huidige zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars sluiten namelijk elk jaar nieuwe contracten af met zorgverleners.

Heeft u te maken met een ziekte van chronische aard?

Iedere zorgverzekeraar is verplicht om iedereen te accepteren voor de basisverzekering. En u betaalt voor een bepaalde polis precies dezelfde premie als iemand die kerngezond is. Dat staat in de Zorgverzekeringswet.
Maar veel mensen met een chronische ziekte hebben ook een aanvullende verzekering. Voor een aanvullende verzekering mag de verzekeraar wel mensen weigeren of een hogere premie vragen op basis van hun medische situatie. In de praktijk gebeurt dit alleen voor zeer uitgebreide aanvullende pakketten.
Overstappen voor de basisverzekering kan ieder jaar. U hoeft dan niet met uw aanvullende verzekering moet overstappen. Maar als u uw aanvullende verzekering aanhoudt bij uw ‘oude’ zorgverzekeraar, mag hij wel extra administratiekosten in rekening brengen.

Welke hulpmiddelen zitten in de basisverzekering?

Uw zorgverzekering regelt hulpmiddelen die u nodig heeft voor behandeling, verpleging, revalidatie en verzorging, zoals een aangepast bed of een speciaal matras. Maar ook middelen waar mee u zo goed mogelijk kunt functioneren. Denk aan orthopedische schoenen, prothesen, incontinentiemateriaal, zuurstofapparaten, bloedglucosemeters met teststrips bij diabetes en bijzondere optische hulpmiddelen als een loep. Kijk op de volledige lijst bij uw aandoening. Daar ziet u ook of er een eigen bijdrage geldt. Kijk ook in het reglement hulpmiddelen naar de voorwaarden van uw zorgverzekeraar.

Eenvoudige loophulpmiddelen, zoals rollators, krukken en looprekken, zitten niet in het basispakket van de zorgverzekering. U kunt deze hulpmiddelen zelf kopen of huren. Zie op deze website bij hulpmiddelen.

Bent u mantelzorger?

U kunt dan kiezen uit de volgende vergoedingen:

  1. Vervangende mantelzorg: een mantelzorgvervanger neemt uw mantelzorgtaken voor een aantal dagen over
  2. Mantelzorgmakelaar: neemt (tijdelijk) regeltaken over
  3. Mantelzorgcursussen: deelname aan cursussen over bijvoorbeeld het verzorgen van uw naaste het leren aangeven van uw grenzen
  4. Mantelzorgarrangement: een aantal dagen per jaar ontspannen en op adem komen, alleen of samen met de zorgvrager.

Let wel: deze vergoedingen zitten niet in de basisverzekering, alleen in de aanvullende verzekering.

Online Zorgvergelijker

De consumentenbond heeft een online zorgvergelijker gemaakt. Door het invullen van uw persoonlijke situatie krijgt u advies op maat. Via de klantenservice van de consumentenbond worden vragen persoonlijk beantwoord.

De Zorgverzekeringwijzer is tevens een onafhankelijke zorgvergelijker met advies op maat.

Patiëntenfederatie Nederland biedt uitgebreid informatie op basis waarvan u zelf een vergelijking kunt maken.

Bron: Patiëntenfederatie Nederland, Consumentenbond,

online adverteren www.m4n.nl