Zorgadministratie

Alles over het verzorgen van de zorgadministratie

 Het organiseren van zorg, aanvragen hulpmiddelen, etc gaat gepaard met het opstarten en bijhouden van een zorgadministratie.
De volgende punten kunnen hierbij helpen:

  • De betrokkene om wie het gaat heeft de regie en moet dus kunnen volgen hoe de administratie verloopt.
  • Bespreek met betrokkene wie wat gaat doen. Maar ook: wie wordt de contactpersoon  bij de instanties. Vrijwel alle instanties vragen namelijk om een contactpersoon! Dit is een lastig maar belangrijke keuze voor zowel de betrokkene als voor de beginnende mantelzorger.
  • Koop een map waarin alle post / administratie wordt bijgehouden.  Richt dit samen met betrokkene in.
  • Bespreek op welke wijze je als beginnende mantelzorger inzage hebt in deze map. Vergeet niet: het kan moeilijk zijn voor betrokkene dat iemand de post gaat meelezen.
  • Zijn meerdere mensen betrokken bij het regelen van zorg? Wonen ze verspreid over Nederland?  Dan is het  zorgportaal Carenzorgt een oplossing om zorg te organiseren, informatie te delen en taken te plannen.

Zorg in Natura administratie

Krijgt de betrokkene zorg gefinancierd vanuit Zorg in Natura,  dan vindt er rechtstreekse betaling  plaats door het zorgkantoor naar de zorginstantie zoals de thuiszorg.

Let op:

  • Als een indicatie zorg in natura wordt afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg dan wordt door het Centraal Administratief Kantoor  de eigen bijdrage vastgesteld.  Om niet voor verrassingen te komen staan, kun je er voor kiezen om samen een proefberekening te maken.
  • Een indicatie is voor bepaalde tijd, hou dit goed in de gaten om zo nodig tijdig een verlenging aan te vragen.

Persoonsgebonden Budget administratie

Heeft de betrokkene gekozen voor een Persoonsgebonden Budget (PGB), dan zijn er verschillende manieren om de administratie hiervoor in te stellen. Hieronder een overzicht zodat betrokkene kan kiezen welke het beste past:

  • Zelf de administratie bijhouden: er zijn online verschillende programma’s hiervoor te vinden. Let wel: op deze wijze heb je alles echt zelf in de hand maar het is erg tijdsintensief. De betrokkene neemt immers iemand in dienst!
  • Als je zorg inkoopt bij een thuiszorg organisatie, dan neemt de organisatie de administratie deels over. Betrokkene moet volgende maandelijks regelen: PGB bedrag overstorten, urenadministratie bijhouden en tijdig laten ondertekenen door zorgverlener, urenadministratie opsturen.
  • Administratie (deels) uitbesteden: bijvoorbeeld via de Sociale Verzekeringsbank

Er is een belangenvereniging voor mensen die persoonsgebonden budget krijgen.

Meer informatie HIER