Zorg in Natura

Wat betekent Zorg in Natura?

Zorg in Natura (kort ZIN) is een financieringsvorm in de zorg waarbij een thuiszorgorganisatie het geldbedrag rechtstreeks krijgt van het zorgkantoor op basis van een indicatie van de betrokkene.

Waarvoor Zorg in Natura in te zetten?

Zorg in Natura is in te zetten voor de volgende diensten:

 • Begeleiding
 • Hulp in het huishouden
 • Persoonlijke verzorging
 • Verpleging

Hoe Zorg in Natura aanvragen?

 • Begeleiding; via WMO loket van de gemeente.
 • Hulp in het huishouden: via gemeentelijke WMO Loket
 • Persoonlijke verzorging; Een indicatie voor persoonlijke verzorging is afhankelijk van de zorgvraag. In bepaalde gevallen valt persoonlijke verzorging onder de gemeente of onder de zorgverzekeringswet. Als persoonlijke zorg onderdeel is van de dagelijkse begeleiding en er geen lichamelijke hulp nodig is dan valt het onder de gemeente. Neem contact op met uw verzekering én de gemeente om duidelijkheid te krijgen.
 • Verpleging; Centrum Indicatiestelling Zorg
 • Verblijf in een instelling: Centrum Indicatiestelling Zorg
 • Kortdurend verblijf in een instelling: Hieronder valt bijvoorbeeld respijtzorg. Via WMO loket van eigen woonplaats.
 • Behandeling: Centrum Indicatiestelling Zorg

Hoe werkt het?

De aanvraag is afhankelijk van datgene wat de betrokkene nodig heeft. Hieronder een aantal opties:

 • Heeft betrokkene begeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging,  verblijf in een instelling of behandeling nodig? Kies samen een thuiszorgorganisatie  en meld je aan. De organisatie bekijkt wat er nodig is en helpt met de aanvraag. Als het gaat om ACUTE ZORG, dan starten sommige organisaties al met het bieden van de concrete zorg, voordat de indicatie rond is.
 • Heeft betrokkene begeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging verblijf in een instelling of behandeling nodig? Vraag het zelf aan bij Centrum Indicatiestelling Zorg of gemeente. Daarna kan altijd nog een keuze worden gemaakt voor een thuiszorgorganisatie.
 • Heeft betrokkene huishoudelijke hulp nodig? Kijk eerst wat er mogelijk is om binnen de kring van familie, vrienden, vrijwilligers mogelijk is. Kijk daarna op de website van het WMO loket van de gemeente. Elke gemeente maakt jaarlijks afspraken met een aantal thuiszorgorganisaties over de te leveren diensten. Dit heet aanbesteding. De betrokkene  kan dus kiezen uit deze thuiszorgaanbieders.
 • Heeft betrokkene en de beginnende mantelzorger hulp nodig bij het maken van een keuze? Neem contact op met de zorgverzekeraar. De meeste zorgverzekeraars hebben een zorgregelaar, die meedenkt, meehelpt.

Zorg in natura of PGB?

Neem de tijd om gedegen keuze te maken voor PGB of Zorg in Natura. De volgende punten kunnen hierbij helpen:

 • Waarvoor Zorg in Natura aanvragen?
 • Als keuze is gevallen voor een thuiszorgorganisatie, kijk ook naar de andere aangeboden diensten. Waarom? De ervaring leert, dat als een betrokkene bijvoorbeeld huishoudelijke hulp nodig heeft, later automatisch andere diensten bij dezelfde organisatie gaat afnemen. Klinkt logisch maar niet altijd nodig of wenselijk. Kijk dus goed en laat je informeren, bij thuiszorgorganisaties en/of bijvoorbeeld bij de huisarts.
 • Hoeveel tijd te besteden aan zorgadministratie?
 • Hoeveel eigen bijdrage moet betrokkene gaan betalen?
 • Heeft de thuiszorgorganisatie een vast team in de woonplaats / wijk?  De meeste organisaties werken met een wijkgebonden vaste groep mensen. Uiteraard is er vervanging i.v.m. ziekte, vakantie. Vraag dit na bij een thuiszorgorganisatie zodat u weet hoe de teams werken en in welke mate men flexibel werkt.

 

Meer informatie over veranderingen in 2016

Hoe verandert mijn zorg?