Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is een wet uitgevoerd door de gemeente met het doel om er voor te zorgen dat iedereen zo zelfstandig mogelijk kan blijven leven in de eigen thuissituatie.

Voor wie?

Voor mensen die door ziekte, beperkingen dagelijks belemmeringen ondervinden in het zelfstandig thuis wonen. Daarnaast belemmeringen buitenshuis in  het zelfstandig lopen, fietsen, gebruik maken van het openbaar vervoer om van A naar B te komen.

Hoe?

De gemeente waarin een persoon WOONT voert de regeling uit -> zie WMO-loket

Wanneer krijgt u hier mee te maken? Bijvoorbeeld: als een persoon hulp nodig heeft in het huishouden, om zich binnens- of buitenshuis te verplaatsen of als iemand bijvoorbeeld niet meer zelf voor zijn / haar maaltijd kan zorgen.

Het kan ook zijn, dat een persoon wel zelfstandig kan douchen maar niet in de badkamer kan komen.

Daarnaast kan het zijn dat een persoon dagelijks belemmeringen ondervindt met activiteiten buitenshuis zoals boodschappen doen, een doktersbezoek, de tuin onderhouden, etc.

In de afbeelding hieronder een overzicht wat onder de WMO valt en wat onder de Wet Langdurige Zorg

 

wmo-of-wlz

Bron: Mantelzorgelijk

LET OP!

Afhankelijk van uw situatie zult u eigen bijdrage moeten betalen | iedere gemeente eigen voorwaarden | aanvraag kan 4-6 weken duren  | jaarlijks zijn er nieuwe ontwikkelingen binnen de gemeente. Voor actuele informatie informeer eerst bij het WMO-loket in de woonplaats voor wie de informatie nodig is.