Wet Langdurige Zorg

Wanneer krijgt u hier mee te maken?

De Wet Langdurige Zorg vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), Deze wet maakt langdurige zorg aan mensen mogelijk zowel in de thuissituatie als in een 24 -uurs woonvoorziening.

U kunt hiermee te maken krijgen als u langdurend zorg nodig heeft door een (tijdelijke) ziekte, een beperking of ouderdom en er geen andere mogelijkheden zijn.  Een thuiszorgorganisatie zal ook deze vormen van hulp aanbieden.

2014 is een overgangsjaar geweest. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2015 bepaalde diensten niet via de AWBZ zullen worden vergoed maar via de Wet Langdurige Zorg, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning  (WMO) of de Zorgverzekeringswet.  Meer informatie hier.

Zorg Aanvragen via Centrum voor Indicatiestelling Zorg.

LET OP: tussen een aanvraag en indicatie kan maximaal 6 weken zitten. Spoedaanvraag is mogelijk, dit loopt via huisarts / ziekenhuis.  Een thuiszorgorganisatie kan de zorg al starten.

Als na ontslag uit het ziekenhuis zorg aan huis nodig is, dan loopt de aanvraag hiervoor via het ziekenhuis. Heeft u een voorkeur voor een bepaalde thuiszorgorganisatie -> geef dit duidelijk aan. Dit voorkomt dat u een zorgaanbieder krijgt die niet aan uw wensen voldoet.

In het overzicht hieronder informatie wat onder de WMO valt en wat onder de Wet Langdurige Zorg.

wmo of wlz

Bron: Mantelzorgelijk