Persoonsgebonden Budget

Persoonsgebonden budget (PGB) is..

..een financieringsvorm in de zorg waarbij de betrokkene na een indicatiestelling een maandelijks geldbudget krijg en daarbij zelf beslist wie de zorg gaat leveren.

Concreet: de betrokkene neemt iemand in dienst.

Waarvoor PGB?

Het PGB is in 2015 in te zetten voor de volgende diensten:

 • Begeleiding
 • Huishoudelijke hulp
 • Persoonlijke verzorging
 • Verpleging

Hoe PGB aanvragen?

 • Begeleiding; via WMO loket van de gemeente
 • Huishoudelijke hulp: via gemeentelijke WMO Loket
 • Persoonlijke verzorging; Een indicatie voor persoonlijke verzorging is afhankelijk van de zorgvraag. In bepaalde gevallen valt persoonlijke verzorging onder de gemeente of onder de zorgverzekeringswet. Als persoonlijke zorg onderdeel is van de dagelijkse begeleiding en er geen lichamelijke hulp nodig is dan valt het onder de gemeente. Neem contact op met uw verzekering én de gemeente om duidelijkheid te krijgen.
 • Verpleging; door de wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige maakt een inschatting hoeveel uur er nodig is en vraagt dit aan bij de zorgverzekering. Zoekt u zelf iemand, neem dan contact met de gemeente om rechtstreeks PGB aan te vragen.

PGB of Zorg in Natura?

Neem de tijd om gedegen keuze te maken voor PGB of Zorg in Natura. De volgende punten kunnen hierbij helpen:

 • Waarvoor PGB aanvragen?
 • Welke thuiszorgorganisaties bieden deze dienst in de woonplaats middels Zorg in Natura. Informeer naar mogelijkheden!
 • Is er een persoon (ZZP’er) die deze dienst zou kunnen uitvoeren?
 • Wat gebeurt er in geval van ziekte?
 • Wie gaat de administratie bijhouden en hoeveel tijd zal dat kosten voor betrokkene / degene die de zorg regelt en bijhoudt?

 

Let op: wegens bezuinigingen zullen PGB budgetten minder worden toegekend, ook wordt het bedrag minder.

 

Meer info:

Hoe verandert mijn zorg?

Per Saldo

Sociale Verzekeringsbank

Hoofd Hart Handen

Nationale Hulpgids, vind een Hulp