MANTELZORG EN WERK 2018

Wat moet ik weten over mantelzorg en werk?

 Als je zorg, hulp of een hulpmiddel moet gaan regelen voor iemand, zul je naast je werk extra tijd moeten besteden aan het volgende:

  • Samen met de betrokkene opstarten van een zorgadministratie
  • Het zorgsysteem leren kennen: Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Centrum Indicatiestelling Zorg, Centraal Administratief Kantoor, zorgverzekering, Zorg vanuit Wet Langdurige Zorg, etc. Dit kost tijd,

    Neem de tijd voordat er keuzes worden gemaakt!

  • Gesprekken met betrokkene over wat hij / zij nodig heeft. Hou er rekening mee,  dat er conflicterende situaties kunnen ontstaan tussen wat betrokkene denkt nodig te hebben en jij als beginnende mantelzorger.
    Dit is niet leuk maar hoort er helaas vaak bij: betrokkene heeft vaak het gevoel de regie kwijt te raken.  Voor jou is het ook een emotionele verandering en m.n. de begin periode kan veel energie kosten.
  • Het organiseren van netwerk van mantelzorgers (familieleden, vrienden, etc.) samen met de betrokkene. Maak samen een lijstje van namen, nodig deze mensen uit: wie kan wat gaan doen. Afstand tussen andere mantelzorgers en tijdgebrek maakt het vaak lastig om het netwerk goed te organiseren. Het gebruik van een online agenda zorgt dat het organiseren beter geregeld wordt.

De hoeveelheid tijd die je aan bovengenoemde punten kwijt bent, is afhankelijk wat de betrokkene op dat moment nodig heeft. Het kan dus zijn, dat je in het begin weinig tijd kwijt bent omdat de zorg nog niet zo intensief is en het bijvoorbeeld gaat om het helpen een aanvraag te doen voor een scootmobiel. Gebruik wel het moment om samen met betrokkene vooruit te denken: Wat als.. wat wil je dan?

Regelen van mantelzorg naast het werk?

Het is aan jou om vast te stellen op welke tijden je bepaalde dingen geregeld kunt krijgen buiten je werktijden om. Daarnaast wanneer je het moment kiest om de ontstane situatie op je werk te bespreken. Het is wel raadzaam om je leidinggevende te gaan informeren over de ontstane situatie. Het beste is om hierover samen afspraken te maken. Bijvoorbeeld over het bellen van een instantie tijdens kantoortijden.

Meer informatie over het combineren van werk en mantelzorg Stichting Werk & Mantelzorg

Verlofregelingen

Er zijn verschillende mogelijkheden om (tijdelijk) verlof op te nemen. Zorgverzekering Informatie Centrum heeft alle verlofregelingen op een rijtje gezet.

In het kort: Er is sprake van kortdurend, langdurend en calamiteiten verlof. Verlof kan ook kan worden aangevraagd voor zorg aan een vriend, broer/zus, buurvrouw/buurman.  Lees voor het aanvragen van een verlof welke voorwaarden er zijn om verlof aan te vragen, wanneer een werkgever verlof mag weigeren en welke gevolgen dit eventueel heeft voor de salaris.

Zijn er meerdere mantelzorgers?

Maak een goede taakverdeling onderling tussen de inwonende en uitwonende mantelzorgers. Let hierbij op fysieke afstand tussen de betrokkenen. Zo voorkom je onnodige ruzie, spanning onderling! Iemand die verder weg woont, kan op afstand administratieve dingen gaan regelen. Degene die dichterbij woont, kan sneller binnen lopen bij de betrokkene.

Meer informatie over het combineren van werk en mantelzorg via: Stichting Werk & Mantelzorg