BEN IK MANTELZORGER?

Wanneer ben je mantelzorger?

Landelijk gebruiken instanties en gemeenten de definitie van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid:
“Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie.”

Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft daarbij het volgende toegevoegd:
“Er is sprake van mantelzorg als er langer dan 3 maanden en/of meer dan 8 uur per week hulp wordt geboden.”

Herken je je in deze definitie? Dan wordt je door instanties en gemeenten aangeduid als ‘mantelzorger’. De kans is groot dat je jezelf niet als zodanig betitelt of beschouwd. Dat is prima, het gaat ten slot ook om een subjectieve beleving van de term ‘mantelzorg’.

TIP: Ga je namens een persoon zorg regelen? Zeg dan wel dat je mantelzorger bent. In geval van zorg aan een meerderjarige, vragen veel instanties /gemeenten namelijk om eerst een toestemmingsverklaring in te vullen.  De zorgontvanger machtigt jouw om namens hem / haar zorg te regelen. Dit geldt ook voor familieleden onderling.

Wat zijn mijn verantwoordelijkheden als mantelzorger?

In de praktijk betekent deze definitie dat je de zorg draagt voor iemand in jouw directe omgeving. Dit kan iemand zijn met wie je een huishouden deelt (partner, kind, huisgenoot). Dan is er sprake van een inwonende mantelzorger. Maar het kan ook iemand zijn die ergens anders woont. In dat geval is er sprake van een uitwonende mantelzorger.

Je kiest er niet voor om (tijdelijk) voor iemand te gaan zorgen: het overkomt je. Maar dit geldt ook voor degene voor wie jij gaat zorgen! Start daarom altijd met het (zo mogelijk) gezamenlijk vaststellen wie waarvoor verantwoordelijk is. Lees meer over het organiseren van zorg en het starten van een zorgadministratie.

Verder kun je bekijken wie betrokken kan zijn bij de dagelijkse zorg, vervoer naar medische voorzieningen, boodschappen, koken, tuinonderhoud, etc. Om het overzichtelijk te houden, zou je een online agenda kunnen inzetten.

Kost het organiseren van zorg veel tijd en zijn er veel bijkomende zaken, dan is het mogelijk om een mantelzorgmakelaar in te schakelen.

Mantelzorg naast het werken combineren? Lees dan op welke wijze dit mogelijk is.

Waar heb ik recht op als mantelzorger?

In de meeste gevallen gaat het om (financiële) vergoedingen voor de mantelzorg dan wel voor degene voor wie de zorg is bedoelt. De vergoedingen helpen dan niet alleen de zorgontvanger maar dus ook de mantelzorger. Het gaat om de (financiële) vergoedingen via de zorgverzekeraar, de gemeente of belastingdienst:

(Bron: Mezzo en Consumentenbond)