‘Verzet huisartsen tegen uitvoering euthanasie bij mensen met dementie’

Onder artsen is veel verzet tegen het uitvoeren van euthanasie onder mensen met een zware vorm van dementie. Een groep artsen vroeg eerder in de Volkskrant al aandacht voor het onderwerp en de advertentie die is gelanceerd, is al door 400 professionals ondertekend. Zij geven aan geen euthanasie te zullen verlenen bij wilsonbekwame patiënten, ook al hebben deze patiënten daarvoor eerder een verklaring ondertekend. Dit meldt de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE).

De Nederlandse euthanasiewet biedt nadrukkelijk ruimte voor euthanasie bij dementie. Iemand met (ver)gevorderde dementie is veelal niet meer in staat een weloverwogen verzoek te doen, maar in plaats daarvan kan een schriftelijke wilsverklaring dienen als ‘geldig’ verzoek. In de praktijk zijn artsen zelden bereid geweest euthanasie te verlenen bij een persoon met gevorderde dementie. De meeste artsen willen tochop het moment zelf het verzoek nogmaals horen. Vaak zijn mensen dan echter niet meer in staat het schriftelijke verzoek mondeling te bevestigen. Andere artsen twijfelen over het lijden en vinden dat zij alleen van de ondraaglijkheid hiervan kunnen worden overtuigd wanneer een gesprek met de patiënt nog mogelijk is.

Een verzoek om euthanasie wordt jaarlijks zo’n 14.000 keer gedaan, daarvan wordt ongeveer een derde gehonoreerd. De patiënt mag het vragen, maar de arts hoeft het niet uit te voeren. Om deze reden is de actie van de artsen dan ook overbodig, volgens NVVE. De actie van de artsen lijkt zich dan ook met name te richten tegen de enkele arts die wel euthanasie verleende bij een persoon in een vergevorderd stadium van dementie. In de afgelopen 15 jaar zijn er maar 5 gevallen bekend, op het totaal aantal gehonoreerde euthanasieverzoeken van ongeveer 50.000. Euthanasie wordt iets vaker gehonoreerd bij mensen met lichte dementie, omdat zij hun wens mondeling kunnen bevestigen. Het gaat om 105 keer in 2015.

Bron: Nationale Zorggids