News

 • Zorgverzekering 2018; overstappen of blijven?

  21 november 2017 Inmiddels hebben alle zorgverzekeraars de zorgpremie voor 2018 bekendgemaakt. De meeste zorgverzekeraars hebben gekozen voor een stijging in de premie. De vraag is; wat gaat u doen; overstappen of blijven? Er zijn verschillende ‘onafhankelijke’ vergelijkingssites beschikbaar. De meest onafhankelijke is de vergelijkingssite van de Consumentenbond. Waar moet je op letten? Ieder jaar […]

 • Vijf tips voor mantelzorgers om grenzen aan te geven

  Wanneer is aan jou als mantelzorger de vraag gesteld: Wanneer geef jij je grenzen aan? Mantelzorger en coach Nanzz van Vliet geeft uitleg: als iemand eroverheen gaat als iemand ernaar vraagt als je merkt, dat je er last van hebt als je intuïtie dat aangeeft anders, namelijk … Ik geef zelf over het algemeen veel […]

 • ‘Onafhankelijke cliëntenondersteuning nog weinig bekend’

  De inzet van onafhankelijke cliëntondersteuning is nog te weinig bekend. Zo zijn er in de uitvoering van de Wet Langdurige Zorg (Wlz) in de praktijk nog meer uitdagingen. Dit blijkt uit onderzoek van KPMG, Tranzo en Vilans in de sectoren Verpleging & Verzorging, de gehandicaptenzorg en de langdurige geestelijke gezondheidszorg (ggz). Centraal hierin staan de […]

 • ‘Gemeente ‘s-Hertogenbosch compenseert mantelzorgboete’

  Inwoners van Den Bosch die een mantelzorgboete opgelegd krijgen, kunnen daarvoor gecompenseerd worden door de gemeente. Zo’n boete wordt opgelegd wanneer zorgverleners of zorgontvangers om medische redenen samen gaan worden, en daardoor minder recht op een bijstandsuitkering of AOW hebben. Het is de eerste gemeente die haar inwoners ondersteunt bij de boete die door velen […]

 • ‘Blijverslening maakt langer thuiswonen mogelijk’

  De Blijverslening is een lening waarmee je de woning levensloopbestendig kunt maken. De doelstelling is dat je dan langer zelfstandig kunt blijven wonen. De subsidie kan verstrekt worden door een gemeente of provincie. De blijverslening staat nog in de kinderschoenen. Op 1 april 2016 hebben alleen Hoogeveen en Renkum de Blijverslening al ingevoerd. Een vijftigtal […]

 • ‘Uitbreiding taken huishoudelijke hulp’

  Wie voorheen een beroep deed op huishoudelijke hulp via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zal vanaf 1 april meer taken kunnen laten vervullen door hun hulp. Nu deze huishoudelijke hulp verhuisd wordt naar de Wet langdurige zorg (Wlz), valt ook het verzorgen van planten, huisdieren en maaltijden bereiden ook onder de werkzaamheden. Dit meldt Skipr. […]

 • ‘Behandeling in ziekenhuis niet altijd duurder dan eigen risico’

  Veel Nederlanders denken dat een behandeling in het ziekenhuis duurder is dan hun eigen risico, maar dat is slechts in de helft van de gevallen waar. Wie denkt dat de behandeling direct het hele eigen risico van 385 euro opmaakt, kiest daarom niet altijd voor een voordelige optie. De zorgkosten lopen zo behoorlijk op, terwijl […]

 • Verkiezingsprogramma vergelijker voor (mantel)zorg

  De verkiezingsstrijd is in volle gang. Verkiezingsprogramma’s worden breed gepresenteerd op straat en in de media. Via internet zijn er verschillende ‘stemwijzers’ in omloop voor de zwevende kiezer. Zo is er de Groenkies kompas, stemwijzers voor studenten, etc. Ondanks dat de verschillende politieke partijen deze verkiezingen hoog inzetten op thema zorg en welzijn, bestaat er […]

 • ‘Verzet huisartsen tegen uitvoering euthanasie bij mensen met dementie’

  Onder artsen is veel verzet tegen het uitvoeren van euthanasie onder mensen met een zware vorm van dementie. Een groep artsen vroeg eerder in de Volkskrant al aandacht voor het onderwerp en de advertentie die is gelanceerd, is al door 400 professionals ondertekend. Zij geven aan geen euthanasie te zullen verlenen bij wilsonbekwame patiënten, ook […]

 • VWS publiceert compensatieregeling trekkingsrecht PGB

  De staatssecretaris van VWS publiceert op 15 februari de Beleidsregel compensatieregeling trekkingsrecht pgb. De regeling is in het leven geroepen naar aanleiding van de vertraging die in 2015 is opgetreden bij de uitbetaling van pgb’s. Budgethouders en zorgverleners kunnen nu een aanvraag indienen voor het verkrijgen van financiële compensatie. Wanneer kom je aanmerking voor compensatie? er […]