‘Maak ruimte voor de ideeën van kleine zorgondernemers’

13 april 2017

Vier jaar geleden begon ik als zorgondernemer Bureau Hint en Wenk, ‘voor het realiseren van nieuwe ideeën op het gebied van zorg en welzijn’. Het was een periode waarin Nederland in een crisis verkeerde. Mijn baan in de Kinderopvang was wegbezuinigd. Net zoals velen was ik zoekende naar een nieuwe baan. Maar ik zat ook vol met vragen: wat gebeurt er in Nederland w.b. de veranderingen in de zorg. Gemeenten moesten de WMO inrichtingen. Er was veel onduidelijkheid. Termen als ‘zelfredzaamheid, eigen regie’ werden uitgevonden. In dit alles dreigde de hoofdrolspeler , de burger, op de achtergrond te raken.

Vanuit de overtuiging dat het anders kan, begon ik met de realisatie van de website Mantelzorg voor Beginners. In het startproces kwam ik Marianne Fonville tegen, een enthousiaste fysiotherapeute uit Oss. Zij was bezig met project ‘Samen Beter Thuis’ Met een subsidie en hulp van velen wist zij een website met gelijke naam in de lucht te krijgen. Haar doel: Het ondersteunen van mantelzorgers door zorghandelingen en het gebruik van hulpmiddelen te visualiseren.

Op een zorgbeurs kwam ik Marianne Schenderling tegen. Ook zij was van mening dat er een te grote hiaat was tussen ‘eigen regie’ en goede informatievoorziening voor de zorgconsument. Haar werkthema werd langer thuis wonen waarbij domotica en e-health toepassingen centraal stonden. Inmiddels is haar website en fysieke Expeditie Slim Thuis in de lucht. Op eigen kracht, wederom met veel hulp van enthousiastelingen.

In mijn zoektocht naar het beschikbaar en transparant maken van informatie voor de burger, stond en staat de keuzevrijheid centraal. Tijdens een gesprek met zorgondernemer Ingela de Witte, stelde ze mij de confronterende vraag: ‘’Wie bepaalt wie de rug van je vader gaat wassen?” Met deze insteek begon zij EigenZorg. Een initiatief waarbij niet de zorgverzekeraar, huisarts of gemeente bepaalt welke thuiszorg aan huis komt, maar de burger zelf.

Wat hebben deze kleine zorgondernemers gemeen?

Het zijn allemaal vrouwen die vanuit de eigen (praktijk) ervaring iets constateren en besluiten: daar wil ik iets aan doen! Zomaar, uit het niets, zonder ondersteuning van een gemeente, grote geldschieter of met de back up van een grote zorgorganisatie. Al deze mensen lopen tegen 1 ding aan: hoe maak je een klein (burger) initiatief / zorgonderneming tot iets groots. De harde werkelijkheid is, dat er nog steeds een hiaat is tussen de ontwikkeling / realisatie van een goed idee en de openheid van zorgorganisaties / gemeenten om ruimte te bieden voor deze ‘single’ zorgvernieuwers. Men is terughoudend en weet niet hoe om te gaan met een eenmanspartij. Terwijl al deze zorgvernieuwers voor een zorgorganisatie / gemeente structureel een oplossing kunnen bieden om langer thuis wonen mogelijk te maken voor alle doelgroepen!

Oproep

Bij deze doe ik een oproep aan burgermeesters, beleidsmakers, directeuren van zorginstellingen: ga eens ‘vreemd’ en nodig een kleine zorgondernemer uit voor een gesprek. Ik hou mijzelf ook aanbevolen!

Anni Tüski

Mantelzorg voor Beginners ©