Eigen bijdrage zorg

Wie berekent de eigen bijdrage voor zorg?

Het Centraal Administratie Kantoor (kort: het CAK): regelt de eigen bijdrage bij zorg, een voorziening of hulpmiddel die u via de WMO of de Wet Langdurige Zorg krijgt.

Het aanmelding bij het CAK gebeurt via het Centrum Indicatiestelling Zorg of de eigen gemeente.

Let op!

  1. Eigen bijdrage zorg hangt af van type zorg en persoonlijke omstandigheden. Als u van de gemeente een voorziening of hulpmiddel krijgt via WMO, dan bepaalt elke gemeente zelf of u daar een eigen bijdrage voor moet betalen
  2. Recht op teruggave zorgkosten, check voorwaarden CAK -> CAK kijkt naar uw jaarinkomen (informatie van de Belastingdienst over het voorafgaande jaar) en uw eigen vermogen. Op basis daarvan wordt eigen bijdrage bepaald. Kijk altijd naar de actuele voorwaarden.
  3. Zie voor actuele informatie rond regelingen bij het Centraal Administratie Kantoor hier. Of kijk naar gemeentelijke regelingen bij WMO loket in betreffende woonplaats.

Het volgende filmpje  (vanaf 8 minuten) geeft een heldere uitleg over de berekening van de eigen bijdrage.

 

(bron: het CAK)