WMO aanvragen

Belangrijk om te weten voordat een WMO aanvraag wordt ingediend

Bij een gemeentelijk zorgloket is het mogelijk een WMO aanvraag in te dienen voor producten en diensten aan te vragen zoals vastgesteld in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Elke gemeentelijke zorgloket heeft een eigen werkwijze rond de aanvraag en toekenning van een product of dienst.

Doorloop de volgende stappen voordat je een WMO aanvraag indient:

 1. Bespreek met elkaar wat er nodig en op welke wijze dit binnen familie/vriendenkring zou kunnen worden opgepakt. Maak een onderscheid tussen een kortdurende en langdurende vraag.
 2. In geval van kortdurende vraag, bijvoorbeeld woonkamer schilderen: wie kan het oppakken? Anders contact met bijvoorbeeld een initiatief zoals: Zorg voor Elkaar of We Helpen.
 3. In geval van langdurige vraag bijvoorbeeld huishoudelijke hulp: maak lijstje van de schoonmaak objecten en beantwoord: Wat wil / kan betrokkene wel / niet; wie kan wat oppakken?
 4. Als het gaat om mobiliteitsvragen, of alle daagse handelingen zoals knopen van bloes dicht doen, aardappels schillen, etc. ga eerst na wat betrokkene wel / niet kan. Ga op basis hiervan op zoek naar praktische hulpmiddelen via een thuiszorgwebwinkel of een thuiszorgwinkel in de buurt. Voor gedegen advies, neem contact op met een ergotherapeut. Een ergotherapeut kan bijvoorbeeld middels een verwijzing een bepaald hulpmiddel aanbevelen. Dit kan worden meegestuurd bij een WMO-aanvraag.
 5. Neem contact op met zorgverzekering in verband met vergoedingen van (tijdelijke) hulpmiddelen en consult van ergotherapeut.
 6. Lees informatie van het WMO-loket op de website van de gemeente waar betrokkene woont; zo weet je van te voren hoe het proces verloopt en kun je samen wie wat doet in dit proces.

In grote lijnen zal de aanvraagprocedure als volgt verlopen.

Let wel: elke gemeente hanteert een andere werkwijze. Neem daarom altijd eerst contact op met betreffende gemeente.

 • Online WMO aanvraag formulier invullen met DigiD van betrokkene of
 • Schriftelijke aanvraagformulier invullen of
 • Telefonische melding waarna een telefonisch of persoonlijk gesprek volgt met een WMO-consulent, veel gemeenten noemen dit het ‘keukentafelgesprek’.
 • WMO-consulent besluit of het tot een aanvraag komt en start onderzoek waarna een formele aanvraag kan worden ingediend.
 • LET OP! Er kan 3 -6 weken zitten tussen aanvraag en indicatiestelling. Dit laatste betekent, dat de gemeente via de WMO-consulent een besluit neemt over de aanvraag,
 • Mogelijk inzet van een externe (para) medische hulpverlener door de WMO-consulent om de aanvraag helder te krijgen,
 • Schriftelijke indicatie stelling waarin aanvraag wel / niet wordt toegekend,
 • Bij toekenning indicatie, wordt door het CAK een eigen bijdrage vastgesteld,
 • Bij afwijzing indicatie; besluit samen of je wel / niet tijdig bezwaar maakt.