Centraal Administratief Kantoor (CAK)

Wat doet het Centraal Administratief Kantoor?

Het Centraal Administratie Kantoor (kort: het CAK): regelt de eigen bijdrage bij een voorziening of hulpmiddel  verkregen via de WMO of de Wet Langdurige Zorg krijgt.

Voor wie?

Het CAK is er voor mensen die een eigen bijdrage betalen voor WMO- of Wet Langdurige Zorg zorg | mensen die compensatie krijgen vanwege hoge zorgkosten.

Het aanmelding bij het CAK gebeurt via het Centrum Indicatiestelling Zorg of de eigen gemeente.

Eigen bijdrage

  1. Eigen bijdrage zorgkosten hangt af van type zorg en persoonlijke omstandigheden. Als u van de gemeente een voorziening of hulpmiddel krijgt via WMO, dan bepaalt elke gemeente zelf of u daar een eigen bijdrage voor moet betalen
  2. Recht op teruggave zorgkosten, check voorwaarden CAK -> CAK kijkt naar uw jaarinkomen (informatie van de Belastingdienst over het voorafgaande jaar) en uw eigen vermogen. Op basis daarvan wordt eigen bijdrage bepaald. Kijk altijd naar de actuele voorwaarden.
  3. Zie voor actuele informatie rond regelingen bij het Centraal Administratie Kantoor hier. Of kijk naar gemeentelijke regelingen bij WMO loket in betreffende woonplaats.

Veranderingen in 2017

  • Vanaf 1 januari 2017 gaat de eigen bijdrage voor de Wmo omlaag. Dit betekent dat iedereen iets minder eigen bijdrage gaat betalen.
    • Alleenstaanden betalen minimaal € 17,50.
    • Meerpersoonshuishoudens  boven de AOW-gerechtigde leeftijd betalen minimaal € 17,50.

Het minimale bedrag dat u aan eigen bijdrage betaalt gaat omlaag.

Verwachte veranderingen 2018-2019

Het nieuwe kabinet van Rutte III heeft een aantal plannen om de zorg en ondersteuning te veranderen. Voor de meeste veranderingen zijn aanpassingen van de wet nodig. Lees hier de belangrijkste voornemens voor veranderingen.

Berekenen eigen bijdrage

Meerpersoonshuishoudens onder de AOW-gerechtigde leeftijd met een verzamelinkomen lager dan € 35.000 hoeven geen eigen bijdrage meer te betalen.

Bereken uw eigen bijdrage

(bron: het CAK)