WMO

WMO en hulpmiddelen

Er zijn veel hulpmiddelen te gebruiken in de thuissituatie. Mantelzorg voor Beginners kiest er voor om de belangrijkste te laten zien. Bij elk hulpmiddel wordt uitgelegd op welke wijze te lenen / huren of te kopen. Waar van toepassing wordt ook uitgelegd of het mogelijk is om een product of hulpmiddel te laten vergoeden door zorgverzekering of de WMO. De vergoedingen zijn afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden en of er sprake is van langdurig of tijdelijk gebruik.

Een aantal tips vóór de aanschaf van een hulpmiddel:

  • Het loont om voor aanvraag, aanschaf eerst te kijken naar huur / leen optie. Zo kan een bepaald product eerst worden uitgeprobeerd.
  • Bij aanvraag van een hulpmiddel bij uw gemeente via de WMO wordt een eigen bijdrage gevraagd. Bereken eerst of op termijn van het bedrag van de eigen bijdrage zelf een hulpmiddel / product kan worden aangeschaft.
  • Neem altijd contact op met de zorgverzekeraar voor vergoedingen. Let wel! Een zorgverzekeraar heeft contracten met bepaalde leveranciers. Mocht u een hulpmiddel  of product willen aanschaffen van een andere leverancier, dan wordt dit slechts gedeeltelijk vergoed.