Tillift

Gebruik tillift

Het gebruik van een tillift vergt enige kennis en ervaring. Lees daarom de informatie bij Tillen en verplaatsen over eenvoudig te gebruiken hulpmiddelen.