Personenalarmering

Personenalarmering in alle soorten en maten

Er zijn verschillende soorten personenalarmering te koop. Daarnaast bieden thuiszorgorganisaties een personenalarmering aan al dan niet inclusief een dienstverlening. Het voordeel hiervan is een volledige zorgpakket. Het nadeel is dat de gebruiker vaak de personenalarmering van de thuiszorgorganisatie moet kopen / lenen.  Bedenk daar om eerst het volgende:

  • Voor wie is personenalarmering nodig? Stel vast: voor de gebruiker, voor de inwonende mantelzorger, voor de uitwonende mantelzorger?
  • Waar wil de gebruiker personenalarmering gebruiken? Binnenshuis, buitenshuis, beiden?
  • Wie doet de navolging als de gebruiker op het alarm drukt? Alleen de omgeving (mantelzorger, buurtbewoner, etc.), een thuiszorg organisatie of beiden?

Hieronder een overzicht van de mogelijkheden: