Meubelverhoger

 Gebruik meubelverhoger

Een meubelverhoger is te gebruiken als iemand (tijdelijk) moeite heeft om te zitten en / of te staan. Een extra verhoging vergemakkelijkt deze beweging. Het is te gebruiken voor een bed met poten. Maar ook goed inzetbaar onder een stoel. In combinatie met een bedaanpassing of een stoelaanpassing wordt het zitten en staan nog makkelijker.

Twijfelt u over het gebruik, neem dan contact op met een ergotherapeut.

Olifant poten bed- en stoelverhogers - 14 centimeter
Houten verhogers