Verpleging

Wat betekent verpleging?

 • Medische handelingen gedaan door een professionele verpleegkundige bij mensen met een (chronische) ziekte, beperking.
 • De medische handeling is gericht op herstel van een ziekte of het beletten dat een ziekte, beperking erger wordt.
 • De medische handeling is op doktersadvies voorgeschreven.
 • Verpleging aan huis kan langdurig zijn en betekent dat de verpleegkundige regelmatig (dagelijks, wekelijks) aan huis komt.

Welke vormen

 • Een medische handeling, die de betrokkene niet zelf kan uitvoeren en alleen door een verpleegkundige kan worden gedaan. Bijvoorbeeld inbrengen katheter, wondverzorging, pijnbestrijding etc.
 • Een medische handeling, die betrokken nog niet zelf kan uitvoeren maar wel kan aanleren door een verpleegkundige. Denk aan: bloedsuikerspiegel meten, insuline spuiten, trombose spuit toedienen, etc.

Wanneer is verpleging nodig?

 • Verpleging is altijd op voorschrift van een behandelend arts.
 • Verpleging aan huis kan tijdelijk zijn na een ziekenhuis opname. In deze situatie verwijst het ziekenhuis met de te verrichten medische handelingen, door naar een thuiszorgorganisatie.

In gesprek met betrokkene over verpleging

Een betrokkene heeft niet veel keuze, dan dat er medische handelingen moeten worden uitgevoerd. Dit betekent: afhankelijkheid, pijn, onmacht, en vul maar zelf verder in! Als beginnende mantelzorger kan het moeilijk zijn om de betrokkene in deze situatie te zien en in gesprek te gaan over zaken waar je zelf niet veel van af weet. De volgende punten kunnen de betrokkene het gevoel geven, toch enigszins de regie te hebben over zijn / haar situatie:

 • Informeer naar wat precies de medische handeling(en) inhoudt. (hoe lang duurt een medische handeling, tijdstip op de dag, hoe vaak, pijn, bijwerkingen etc.)
 • Bespreek samen of een thuiszorgorganisatie wordt ingezet of een ZZP’er. Let op: wat vind betrokkene belangrijk? Bijvoorbeeld: Is er vast (wijk)team, keuze voor man / vrouw, bereikbaarheid voor acute hulp, etc.
 • Is betrokkene in staat om zelf de deur op te doen of moet er iets geregeld worden?

Aanvraag verpleging

Zoek links naar een thuiszorgorganisaties of ZZP’er  in de buurt.

Hoe kies je een thuiszorgaanbieder?

Er is geen kant – klaar – recept om vast te stellen op basis waarvan iemand een keuze maakt voor een bepaalde organisatie. Het is wel aan te raden om met een aantal organisaties in gesprek te gaan om dan tot een keuze te komen. Ga uit van ‘collectief goed gevoel’ zowel bij betrokkene als bij de omgeving.

Er zijn twee vormen van financiering:

Als u er voor kiest om via de wijkteam verpleging aan te krijgen, dan wordt de indicatie voor verpleging aangevraagd door de wijkverpleegkundige die werkt voor een thuiszorgorganisatie. Dit wordt vergoed door de zorgverzekering. Wilt u zelf iemand in dienst nemen, dan kan een Persoonsgebonden Budget  (PGB) worden aangevraagd. Neem hiervoor ook contact op met de zorgverzekering.

(bron: CIZ)