Valys

Reizen buiten de regio met Valys

Vervoer buiten de regio is mogelijk via Valys. Dit kan ook worden gebruikt voor bijvoorbeeld familie- of museumbezoek in een andere stad.

Valys kan verder worden ingezet in combinatie met de begeleiderskaart en / of WMO taxipas.
Er is een beperkt aantal vrije km’s per jaar, daarboven geldt extra kilometerprijs.

Aanvragen en aanvullende informatie via: Valys

Wilt u vervoer binnen de regio? Dan kan dit met de regiotaxi.