Respijtzorg

Voor wie is respijtzorg?

Als u voor een langere periode voor iemand zorgt, blijft er vaak weinig tot geen tijd overblijft om zelf dingen te ondernemen of tot rust te komen.

Dan is er de mogelijkheid om tijdelijk de volledige zorg over te dragen.

Dit heet respijtzorg en kan worden overgenomen door professionals of vrijwilligers.

Er zijn verschillende vormen van respijtzorg:

1.) De zorg wordt in de thuissituatie overgenomen (voor een dagdeel, dag, dagen)

2.) De familielid kan voor dagdelen naar een dagopvang in de buurt

3.) De familielid kan voor een weekend of langer gaan logeren in een huis al dan niet gericht op respijtzorg.

Meer informatie?

Kijk op:

Vergoeding Respijtzorg

Er zijn verschillende vergoedingsmogelijkheden voor respijtzorg. Het advies is om te kijken naar uw verzekeringspolis. Kijk ook op Zorgverzekering 2017