Persoonlijke verzorging

Wat betekent persoonlijke verzorging?

Als iemand tijdelijk of langdurig ondersteuning nodig heeft in handelingen gericht op zelfzorg (uit bed komen, wassen, aankleden, eten klaarmaken, eten, op stoel zitten, in bed liggen, etc.

Als bij iemand tijdelijk of langdurig medische handelingen moeten worden verricht zoals het toedienen van medicatie, verzorging huid / wond/ schoonhouden onnatuurlijke lichaamsopeningen (stoma, sonde, etc.)

Er zijn twee vormen:

1. De persoonlijke zorg wordt daadwerkelijk verricht zoals het wassen, ondersteuning toiletgang, aankleden, toedienen medicatie, etc.
2. De betrokkene wordt ondersteund om een zelfzorg handeling (stapsgewijs) zelf uit te voeren.

Wanneer is persoonlijke verzorging nodig?

  • Persoonlijke verzorging is nodig als iemand na een ziekenhuisopname tijdelijke zorg nodig heeft in de thuissituatie. Het gaat om zorg, dat niet door een mantelzorger of iemand anders kan worden gedaan. Persoonlijke verzorging is dan gericht op revalidatie en herstel van de betrokkene.
  • Persoonlijke verzorging is nodig als iemand naar verwachting langdurige zorg nodig heeft in de thuissituatie. Het gaat om zorg, dat niet door een mantelzorger of iemand anders kan worden gedaan. Persoonlijke verzorging is dan gericht op functionele zelfstandigheid zodat de persoon in staat wordt gesteld om in de thuisomgeving te blijven wonen.

In gesprek met betrokkene over kortdurende persoonlijke verzorging

  • Tijdens ziekenhuisopname geeft het medische personeel aan of en in welke mate persoonlijke verzorging in de thuissituatie nodig is. Voor de aanvraag van een indicatie is een verwijzing van het ziekenhuis nodig. Ziekenhuizen hebben veelal contact met lokale thuiszorgorganisaties en kunnen de aanmelding ook regelen. Let wel: informeer naar verschillende thuiszorgorganisaties en bespreek dit met betrokkene.
  • Denk als beginnende mantelzorger al vast na over praktische zaken zoals: tijdelijke hulpmiddelen in huis halen (rolstoel) boodschappen doen, maaltijden, schoonmaken, doktersbezoek begeleiden, binnenlaten thuiszorg, fysiotherapie, etc. Dit hoef je niet gelijk met betrokkene te bespreken. Het is goed om wat ‘voorwerk’ te doen en als betrokkene weer thuis is, om deze punten samen te bespreken.

In gesprek met betrokkene over langdurige persoonlijke verzorging

  • Het maakt niet uit of iemand onverwachts na bijvoorbeeld een ongeluk, beroerte of geleidelijk langdurige persoonlijke verzorging nodig heeft; het is niet leuk! Iedereen gaat door een proces van boosheid, onmacht, overgave en acceptatie. Als buitenstaander zie je dat betrokkene wellicht meer zorg nodig heeft dan hij / zij wil toegeven. Dat is prima: maak dit wel bespreekbaar!
  • Betrek de huisarts of ander (para) medisch personeel voor informatie en advies.
  • Zet op een rijtje: wat heeft betrokkene nodig, wat zijn wensen van betrokkene, flexibiliteit betrokkene (wisselend personeel, tijden van verzorging), flexibiliteit en aanpassingsvermogen betrokkene. Dit laatste is belangrijk want het dagelijks komen en gaan van personeel is een grote verandering!
  • Neem contact op met thuiszorgorganisaties voor informatie over het zorg aanbod, inzet teams, flexibiliteit, etc.

Aanvraag persoonlijke verzorging

Een indicatie voor persoonlijke verzorging is afhankelijk van de zorgvraag. In bepaalde gevallen valt persoonlijke verzorging onder de gemeente of onder de zorgverzekeringswet. Als persoonlijke zorg onderdeel is van de dagelijkse begeleiding en er geen lichamelijke hulp nodig is dan valt het onder de gemeente. Neem contact op met uw verzekering én de gemeente om duidelijkheid te krijgen.

Er zijn twee vormen van financiering:

1. Zorg in Natura
2. Persoonsgebonden Budget

(bron: CIZ  en Zorgwijzer)