Mantelzorgservice

Een mantelzorg service is een vorm van betaalde hulp waarbij alle aspecten van het regelen van zorg en hulp in de breedste zin wordt geregeld. Het kan worden ingezet als  er niemand (in de buurt) is die daarbij kan helpen. Ook kan het zijn dat mensen er voor kiezen familie en vrienden niet in te zetten in zorg- en regelwerk.

Familiae

De familiemanagers van Familiae verlenen mantelzorgservices aan particulieren en aan (zorg)organisaties vanuit een groeiend aantal vestigingen in Nederland. De medewerkers nemen het praktische regelwerk op zich, bieden persoonlijke ondersteuning en ontlasten daarmee iedereen die betrokken is bij de zorgverlening. Daarnaast biedt ondersteuning zoals naar wens: gezelschap, begeleiding, regelwerk, thuisadministratie.

Meer weten? Kijk op Familiae

Seniorenmantel

De diensten van Seniorenmantel richten zich op het aanvullen van het mantelzorgnetwerk van hulp behoevende ouderen. Er zijn veel senioren in Nederland die te maken hebben met eenzaamheid of tekortkomingen in het mantelzorgnetwerk. Het groeiende bestand aan dienstverleners komen dagelijks in Noord-Brabant en Gelderland bij veel senioren aan huis, ondersteunen bij gezelschap om samen activiteiten te ondernemen, begeleiding te bieden of een oppas- of slaapdienst te verzorgen. Bijvoorbeeld bij verder gevorderde dementie, zorg in de laatste levensfase of andere oorzaken). Op basis van de wensen en behoeften zoals besproken tijdens het kennismakingsgesprek, wordt er bekeken welke dienstverlener als persoon past. De dienstverleners worden zorgvuldig gescreend en hebben een zorgachtergrond of zijn ervaren in de omgang met ouderen.

Meer weten? Kijk op Seniorenmantel