Mantelzorgmakelaar

Wat is een mantelzorgmakelaar?

Een mantelzorgmakelaar is iemand , die beroepsmatig kennis en ervaring heeft van de wet- en regelgeving rond het regelen van zorg. Als beginnende mantelzorger kun je samen met de betrokkene bespreken wat er gedaan moet worden en daarnaast door wie. Er kunnen verschillende redenen zijn waardoor het nodig is om hulp van buiten te zoeken om de zorg goed geregeld te hebben, bijvoorbeeld:

  • De betrokkene wil de beginnende mantelzorger niet belasten.
  • Te grote fysieke afstand tussen betrokkene en de beginnende mantelzorger.
  • De beginnende mantelzorger vindt het zelf te moeilijk om de zorg geregeld te krijgen.

Een mantelzorgmakelaar kan dan uitkomst bieden.

Vergoeding

  • Een aantal zorgverzekeraars vergoedt de kosten van de mantelzorgmakelaar. Neem dus contact op met uw zorgverzekeraar.
  • Een aantal gemeenten vergoeden de kosten van de mantelzorgmakelaar via de WMO.
  • Er geldt een uurtarief voor de mantelzorgmakelaar.

Bent u op zoek naar een mantelzorgmakelaar?

Kies dan een mantelzorgmakelaar die is aangesloten bij Beroepsvereniging mantelzorgmakelaar

Meer informatie:

Mantelzorgmakelaars in Brabant: