Mantelzorgconsulent

Steun voor de mantelzorger door de mantelzorgconsulent

Elke gemeente is verantwoordelijk in het bieden van (praktische) ondersteuning aan mantelzorgers. De wijze waarop dit gebeurd verschilt dus per gemeente. Wilt u weten op welke wijze dit in uw gemeente is opgezet ?

Informeer bij het WMO-loket.

Sommige gemeenten, zoals de gemeente Tilburg zetten mantelzorgconsulenten in.

Aanbod mantelzorgconsulent

Veel mantelzorgers krijgen te maken met praktische vragen. Bijvoorbeeld over hulp bij het huishouden, professionele zorg, financiën of een verzekering. Daarnaast kan de zorg geestelijk en/of lichamelijk zwaar worden. Bijvoorbeeld doordat ze erg intensief wordt, of doordat je er lange tijd alleen voor staat. De mantelzorgconsulent helpt de mantelzorger bij het vinden van antwoorden op allerlei vragen en het aanpakken van problemen. Dat kan individueel gebeuren, of in een familiegesprek.

Familiegesprekken

Soms is het binnen een gezin of familie niet goed duidelijk wie welke zorg kan geven. Met begeleiding van een mantelzorgconsulent kunnen één of enkele gesprekken bijdragen aan het vinden van oplossingen.

Bijeenkomsten

De mantelzorgconsulenten organiseren geregeld themabijeenkomsten bijvoorbeeld over professionele (thuis)zorg, hulp door vrijwilligers, ontspanning of vakantie. Deze bijeenkomsten worden vaak samen met andere organisaties gehouden en zij bedoeld voor mantelzorgers én verzorgenden.

Cursussen

Samen met andere organisaties geven de mantelzorgconsulenten cursussen over zaken waarmee de mantelzorgers te maken kunnen krijgen. Belangrijk daarbij is dat je je bewust wordt van (te zware) belasting, leert omgaan met stress, en af en toe ‘nee’ durft te zeggen. Dat helpt bij het vinden van een evenwicht tussen mantelzorg en je eigen leven.

Bron: ContourdeTwern