Nieuw! Te weinig Huishoudelijke hulp ontvangen?

Heeft u in  of na (of sinds) 1 januari geen of te weinig huishoudelijke hulp ontvangen?

Onlangs heeft de rechter bepaald dat u recht heeft op huishoudelijke hulp geregeld via de gemeente. U krijgt dit als is vastgesteld dat u niet in staat (meer) bent om zelf en / of met hulp van naasten  uw woning schoon te maken.

Heeft de gemeente na 1 januari 2015 uw huishoudelijke hulp stopgezet of verminderd en komt u daardoor in de knel? Belangenorganisatie Ieder(In) heeft alles voor uw op een rijtje gezet. Zoek hieronder uw situatie op en lees wat u kunt doen.

Mijn gemeente heeft mijn huishoudelijke hulp gestopt zonder hierbij onderzoek te doen

 

 • Stuur per email of brief een melding naar de gemeente en zeg daarin dat er een gewijzigde situatie is en dat u huishoudelijke hulp nodig heeft. Stuur bij de aanvraag de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (de rechter) mee.
  Uitspraak van de rechter
 • Als de gemeente na 6 weken niet gereageerd heeft, dan kunt u een aanvraag doen voor een maatwerkvoorziening. Doe deze aanvraag schriftelijk (brief of email). Vraag hierbij de gemeente om het protocol CIZ huishoudelijke hulp te gebruiken bij de beslissing.
  [link naar protocol]
 • De gemeente moet dan na 2 weken een beslissing nemen. Als de gemeente dat niet doet, dan kunt u de gemeente in gebreke stellen. Dat kunt u doen met een standaardformulier van de rijksoverheid.
  Formulier ingebrekestelling

Mijn gemeente heeft mijn huishoudelijke hulp gestopt en heeft hierbij wel onderzoek gedaan

 • Stuur per email of brief een melding naar de gemeente en zeg daarin dat er een gewijzigde situatie is en dat huishoudelijke hulp nodig heeft. Vraag de gemeente om de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (de rechter) en het protocol CIZ huishoudelijke hulp te betrekken in de beslissing. Stuur bij dit verzoek ook de uitspraak mee.
  Uitspraak van de rechter
 • De gemeente moet binnen 2 weken beslissen op de aanvraag. De uitkomsten van het onderzoek is immers bij de gemeente bekend.
 • Beslist de gemeente niet binnen twee weken, dan kunt u de gemeente in gebreke stellen. Dat kan met een standaardformulier van de rijksoverheid.
  Formulier ingebrekestelling

Mijn gemeente heeft zonder onderzoek te doen mij een algemene voorziening toegekend die niet toereikend is

 • Stuur per email of brief een melding naar de gemeente dat er een gewijzigde situatie is en zeg dat u meer huishoudelijke hulp nodig heeft. Stuur ook de uitspraak mee.
  Uitspraak van de rechter
 • Als de gemeente na 6 weken niet gereageerd heeft, kunt u een aanvraag doen voor een maatwerkvoorziening. Doe de aanvraag schriftelijk (per brief of email). Vraag de gemeente om het protocol CIZ huishoudelijke hulp te betrekken bij de beslissing.
 • De gemeente moet dan na 2 weken een beslissing nemen. Doet de gemeente dit niet dan kunt u de gemeente in gebreke stellen. Dat kan met een standaardformulier van de rijksoverheid.
  Formulier ingebrekestelling

Mijn gemeente heeft wel onderzoek gedaan en mij een algemene voorziening toegekend, maar die is niet toereikend

 • Stuur per email of brief een melding naar de gemeente dat er een gewijzigde situatie is en dat u meer huishoudelijke hulp nodig heeft. Vraag de gemeente om de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (de rechter) en het protocol CIZ huishoudelijke hulp te betrekken in de beslissing. Stuur bij dit verzoek ook de uitspraak mee.
  Uitspraak van de rechter
 • De gemeente moet met 2 weken beslissen op de aanvraag. De uitkomsten van het onderzoek is immers bij de gemeente bekend.
 • Doet de gemeente dit niet, dan kunt u de gemeente in gebreke stellen. Dat kan met een standaardformulier van de Rijksoverheid.
  Formulier ingebrekestelling

Mijn gemeente heeft wel onderzoek gedaan en mij een maatwerkvoorziening gegeven, maar het blijkt geen maatwerk te zijn

 • Stuur per email of brief een melding naar de gemeente dat er een gewijzigde situatie is en dat u meer huishoudelijke hulp nodig heeft. Vraag de gemeente om de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (de rechter) en het protocol CIZ huishoudelijke hulp te betrekken in de beslissing. Stuur bij dit verzoek ook de uitspraak mee.
  Uitspraak van de rechter
 • De gemeente moet met 2 weken beslissen op de aanvraag. De uitkomsten van het onderzoek is immers bij de gemeente bekend.
 • Doet de gemeente dit niet, dan kunt u de gemeente in gebreke stellen. Dat kan met een standaardformulier van de Rijksoverheid.
  Formulier ingebrekestelling

Mijn bezwaar loopt nog

Vraag de gemeente om de uitspraak van de CRvB te betrekken in de beslissing op bezwaar. Stuur bij dit verzoek ook de uitspraak mee.
Uitspraak van de rechter

Mijn beroep bij de rechtbank loopt nog

Heeft u beroep aangetekend bij de rechtbank dan hoeft u niets te doen. De rechter neemt de uitspraak van de CRvB mee in zijn beslissing.

Ik heb voldoende huishoudelijke hulp

Is uw situatie naar tevredenheid geregeld dan hoeft u natuurlijk niets te doen.

Heeft u vragen of loopt u vast neem dan contact op met het Nationale Zorgnummer.

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 -17.00 uur, tel: 0900 2356780 (€0,20 per gesprek)

Bron: Ieder(In)