Huishoudelijke hulp

Wat betekent huishoudelijke hulp?

1. Als een persoon tijdelijke / langdurig wegens ziekte / beperking, niet (meer) in staat is om bepaalde ruimtes in zijn/ haar woning schoon te maken. Denk aan: keuken, badkamer, slaapkamer, gang, toilet, etc.

2. Als een persoon tijdelijk / langdurig wegens ziekte / beperking, niet (meer) in staat is om bepaalde schoonmaak handelingen uit te voeren. Denk aan: stofzuigen, ramen zemen, vloer schrobben, etc.

3. Als een persoon wegens de zorg voor een ander familielid, woonachtig in dezelfde woning, niet (meer) in staat is om zijn / haar woning schoon te maken.

Opzetten van hulp met een netwerk

Afhankelijk van bovengenoemde omschrijving zul je als beginnende mantelzorger samen met betrokkene de tijd moeten nemen om te bespreken hoe het nu verder moet. De volgende punten kun je hiervoor gebruiken:

  • Stel samen vast welke bovengenoemde omschrijving het beste past in jullie situatie.
  • Als het gaat om een tijdelijke situatie, stel samen vast: welke ruimtes in de woning, wat kan en wil een persoon zelf blijven doen, wie laat betrokkene toe om te helpen, hoe frequent bijhouden (wekelijks, dagelijks, etc.). Maak op basis hiervan een digitale / papierenschema met tijdsplanning. Een voorbeeld HIER
  • Bij afmelding: bepaal of betrokkene rechtstreeks wordt benaderd of via jou. Probeer een aantal mensen te benaderen: hoe meer, des te minder tijdsinvestering voor de deelnemers en is het laagdrempeliger. De kans is groter dat men mee doet!

Opzetten van hulp met vrijwilligers

Is het niet mogelijk om (alleen) het netwerk in te zetten, dan kun je op zoek naar een vrijwilliger in de buurt. Hiervoor kun je via de gemeentelijke WMO loket informatie vinden over een vrijwilligerscentrale / steunpunt vrijwilligerswerk in de woonplaats van betrokkene. Daarnaast is de website Zorgvoorelkaar een optie om iemand in de buurt te vinden. Mensen de zorg en hulp bieden die ze verdienen. Dát doet Zorgvoorelkaar. Door mensen met elkaar in contact te brengen, komt vraag naar en aanbod van zorg en hulp samen. Zo draagt Zorgvoorelkaar haar steentje bij aan een zorgzame samenleving in Nederland.

Tips om het gesprek te voeren:

  • Stel samen vast welke bovengenoemde omschrijving het beste past in jullie situatie.
  • Stel samen vast: welke ruimtes in de woning, wat kan en wil een persoon zelf blijven doen, welke ‘eisen’ stelt betrokkene aan een vrijwilliger, hoe vaak?

Betaalde huishoudelijke hulp zoeken?

Heeft u langdurig hulp in het huishouden nodig en wilt u iemand zelf in dienst nemen? Er zijn verschillende manieren om betaalde huishoudelijke hulp te vinden:

Veranderingen in 2017

  • Per 1 april 2017 zal huishoudelijke hulp verhuizen naar de Wet Langdurige Zorg (WLZ).De wijziging heeft vooral invloed op mensen met een modulair pakket thuis (mpt). Zij ontvangen huishoudelijke hulp vanuit de gemeente, maar dit wordt nu overgeheveld naar het zorgkantoor. Zij krijgen ook 2,5 uur extra hulp per week. Dit heeft te maken met het feit dat de extra taken al voor andere leveringsvormen binnen de Wlz mogelijk waren
  • Per 1 april 2017 zullen de taken van huishoudelijke hulp worden uitgebreid.  Nu deze huishoudelijke hulp verhuisd wordt naar de Wet Langdurige Zorg (Wlz), valt ook het verzorgen van planten, huisdieren en maaltijden bereiden ook onder de werkzaamheden

Voordat betrokkene hiervoor kiest is het daarom aan te raden om het volgende door te nemen:

  • Gaat het om een tijdelijke situatie b.v. periode ná een ziekenhuisopname? Bekijk eerst op welke wijze netwerk / vrijwilliger kan worden opgezet. Zie boven. Let wel: toegekende indicatie altijd Zorg in Natura. Geleverde diensten met de gemeente gecontracteerde thuiszorgorganisaties. Dit kan beperkend zijn in de keuze voor de betrokkene;
  • Zet samen op een rij wat wel / niet lukt. Gebruik als voorbeeld het schema hier. Zo kun je samen kijken hoeveel hulp er nodig is en precies waarin;
  • Bereken de eigen bijdrage of het ‘loont’ om een WMO aanvraag te doen of toch iemand in dienst te nemen.

Steeds meer gemeenten gaan gebruik maken van dienstencheques. Informeer hiernaar  bij de gemeentelijke WMO loket voordat u een aanvraag indient.

Verloop WMO aanvraag via de gemeente

Wilt u via de gemeente een aanvraag indienen, dan zijn 2 vormen van financiën mogelijk:

1. Zorg in Natura
2. Persoonsgebonden budget

Let wel: Afhankelijk van de gemeente is er een periode van maximaal 3 – 6 weken tussen aanvraag, indicatie, aanmeldingsprocedure bij thuiszorgorganisatie.