Hospice zorg / Palliatieve zorg


Wat is hospice zorg?

Hospice zorg of palliatieve zorg is fysieke, geestelijke, spirituele verzorging van iemand in de laatste fase van zijn / haar leven. Daarnaast richt het zich op ondersteuning aan de omringende naasten, vrienden.

Er zijn twee vormen:

1. In de eigen thuissituatie; terminale thuiszorg. Informeer bij een thuiszorgaanbieder wat het aanbod is. Daarnaast kunt u op zoek naar een vrijwilligers via Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg.

2. In een speciale daar voor bestemde 24 uursvoorziening genaamd hospice. Sommige thuiszorgaanbieder bieden deze zorg aan.

Let op: vraag na op welke locatie de hospice wordt geboden. Sommige thuiszorgorganisaties bieden dit binnen een verzorgingshuis locatie aan. Anderen hebben hele aparte locatie. Kijk dus goed rond en vraag door om zo goed mogelijk deze moeilijk keuze te maken! Daarnaast zijn er veel zelfstandige werkende hospices.

 

Hospice en vrijwilligers

De hospices werken met vrijwilligers en betaald personeel. Daarnaast werken er ook vrijwilligers in de thuissituatie.

 

Vergoeding

Als het gaat om terminale thuiszorg: neem contact op met uw zorgverzekeraar om na te gaan welk deel wordt vergoed, anders (deels) via Centrum Indicatiestelling Zorg.
Als het gaat om hospice; neem contact op met uw zorgverzekeraar.

 

Kijk ook op:

De afscheidwijzer

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg