De regiotaxi

Voor wie is gebruik regiotaxi mogelijk?

De regiotaxi is een mogelijkheid van vervoer binnen de regio, waarbij onbeperkt aantal vrije km’s geldt. Buiten de regio zijn (minimale) kosten verbonden. De regiotaxi is voor iedereen toegankelijk omdat het een vorm van openbaar vervoer is.
De regiotaxi wordt ook ingezet voor mensen die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Bijvoorbeeld doordat iemand blijvend moeilijk ter been is of rolstoelgebonden waarbij begeleiding nodig is. Om aanspraak te maken voor taxivervoer zijn speciale vervoerspassen nodig.

Typen vervoerspassen

1. WMO-taxipas. Aanvraag via gemeenteloket WMO, toekenning afhankelijk van lokale regels.

2. Regiotaxipas: geldig binnen beperkt gebied (zone-indeling), tarief hangt af van aantal gereisde zones. Aanvraag bij regionaal taxibedrijf.

Beiden te gebruiken in combinatie met de begeleiderskaart. Informeer eerst bij regionaal taxibedrijf voor voorwaarden!

Let wel: Iedere vervoerder hanteert eigen regels en kosten, neem daarom eerst contact op met een regionaal taxibedrijf.