Begeleiding

Informatie over begeleiding

Omschrijving

Als een persoon wegens een (chronische) ziekte of beperking (tijdelijk) niet in staat is om dagelijkse activiteiten zelfstandig uit te voeren. Het gaat hier om een persoon met een verstandelijke beperking, Niet aangeboren Hersenletsel, psychiatrische aandoening, psychogeriatrische ziekte zoals dementie.

Welke vormen?

  • Individuele begeleiding: Een persoon kan in een van te voren vastgesteld dagelijkse activiteit door één persoon begeleid worden in de eigen thuisomgeving of daarbuiten.
  • Groepsbegeleiding: Een persoon kan buitenshuis deelnemen aan activiteit(en) samen met een groep, die dezelfde achtergrond hebben. Denk aan: dagopvang ouderen.

Wanneer is begeleiding nodig?

Als volgende situaties zich voordoen:

  • Betrokkene kan niet (meer) zelfstandig sociale contacten onderhouden
  • Betrokkene kan niet (meer) zelfstandig bewegen en verplaatsen (in en buitenshuis)
  • Betrokkene heeft psychische problemen, geheugenproblemen en oriëntatieproblemen
  • Betrokkene gaat gedrag vertonen, dat hinderlijk is voor hem/haar en de omgeving.

In gesprek met betrokkene over begeleiding

Afhankelijk van bovengenoemde omschrijving zul je als beginnende mantelzorger samen met betrokkene de tijd moeten nemen om te bespreken hoe het nu verder moet. Een hulpmiddel hiervoor is dit schema. Neem de tijd om eerste de gebruiksaanwijzing erbij te lezen. Het kan zijn, dat het om redenen niet lukt dit schema met betrokkene in te vullen. Vul het dan samen in met de mensen die de betrokkene het beste kennen.

Opzetten van ondersteuning met een netwerk

Werk op basis van bovengenoemde schema een weekprogramma uit: Start met linker balk (nodig) en dan rechterbalk (belangrijk): wie kan wat doen op regelmatige / eenmalige basis.
Er zullen activiteiten uitkomen dat niemand kan oppakken. Neem dan contact op met een thuiszorgorganisatie.

Aanvraag indicatie begeleiding

Sinds 1 januari 2015 valt begeleiding onder de WMO van de eigen woonplaats. 2015 geldt als een overgangsjaar. Neem daarom contact op met het WMO loket van de woonplaats waar begeleiding moet worden geregeld.

Welke vormen van financiën kunnen worden ingezet?

Zorg in Natura
Persoonsgebonden budget

Meer informatie op: Hoe verandert mijn zorg?